top of page

Galerie - Agenda

31/01/2016       Art Forum Loft         René van der Hoofd/ Hilde Van de Walle                               
04/2016            Art Forum Galerie    Victor Ramirez / Peter Van impe
09/2016            Art Forum Loft         Martha Scheeren / ?
11/2016            Art Forum Galerie    
15/11/2015 >> 18/12/2015       Art Forum Galerie        Patricia Erbelding / Jhemp Bastin
13/09/2015 >> 18/12/2015       Art Forum Loft             Toscani & Cornel (Bekijk hier een filmpje)
Eerstkomend

EXPO RENE VAN DER HOOFD / HILDE VAN DE WALLE 

Napelsstraat 36 Antwerpen

                                                               31/01/2016 >> 25/03/2016

 

René van der Hoofd

 

Aantekeningen, collages, tekendagboeken, werken op doek , paneel, beelden, foto's, tekeningen op spatdoek en poëzie maken deel uit van mijn oeuvre. Tekeningen en collages geven mij altijd een magisch gevoel, de gevoelige en kwetsbare huid van het materiaal. Mijn werken zijn in de meeste gevallen fragmentarisch, een aan éénschakeling van losse elementen. Het is mijn schrijf en tekentaal die ik ook hanteer als dichter. Het landschap is voor mij een metafoor voor de diepere lagen die ik probeer te ontrafelen, en zoals tekst, tekens en vlekken en symbolen die ik gebruik. Langzaam trekt het zich samen tot een beeld. Het ongrijpbare vorm te geven en het fragiele aan te raken, de magie van een innerlijke reis.

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Van de Walle

 

Het uitgangspunt in het werk van Hilde Van de Walle is het menselijk figuur. De beeltenis is figuratief maar niet nauwgezet realistisch. Door het virtuoos fragmenteren en bewust uitvergroten of weglaten van delen van het sculptuur of door het ongewoon assembleren ervan, krijgen de beelden een onbegrensde zeggingskracht. De specifieke houding van de sculpturen, gebogen of opgetild, en meestal op een minimaal steunvlak rustend, ontwaren een verrassende spanning tussen actie en rust, het net niet opstarten van een reële ‘move’. Essentieel bij de beelden is de poëzie van een ontmoeting en de reflectie die deze ontmoeting opwekt of nalaat. Het niet tastbare in een beeltenis weergeven blijft een passionele zoektocht en een repetitieve uitdaging.

“Ik streef tijdens het beeldend werken naar een evenwicht tussen vrijheid en begrenzing, tussen vasthouden en loslaten. Het hoogtepunt bij het scheppen is het moment dat het beeld je loslaat om op zichzelf te staan, ‘individu’ wordt.”

 

Huidige Expo

EXPO PATRICIA ERBELDING / JHEMP BASTIN  

Nassaustraat 15 Antwerpen

                                                               25/11/2015 >> 18/12/2015

Patricia Erbelding

 

Wat ik aanbreng op het doek, zal bewogen worden door het water. Sedimenten en residuen blijven achter en doen een nieuwe geologie ontstaan die dromen aanwakkert. Het minerale, het levende - waar is de grens, waar gaan ze in elkaar over? Een opening naar een fantasierijke geografie die ontstaat vanuit een labyrinth van roest- en inktsporen; een uitnodiging om te reizen, verwonderd over de magie van de wereld met z'n mysteries...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHEMP BASTIN

 

De werkwijze van Jhemp Bastin mag dan agressief lijken - hij gaat het hout te lijf met een kettingzaag -  in feite gaat hij nauwkeurig te werk om de geheimen van de stam bloot te leggen. Hij laat zijn artistieke wil los op het hout, maar respecteert tegelijk haar eigenzinnigheid. Geregeld brengt hij 'arceringen' aan, en maakt hij (een deel van) het oppervlak zwart door verbranding. Uit het samenspel van de wens van de kunstenaar en de eigenheid van het hout ontstaat de magie van de sculpturen. Massa en leegte, lichtspel,...

ROTARY FUNDRAISING GROEPSEXPO

10, 11 & 13/09/2015

F U N D R A I S I N G

U wordt met uw familie en vrienden hartelijk uitgenodigd op het 35-jarige jubileum Anne-Mie De Baene als galeriste. I.s.m. Rotary Club Antwerpen Noord organiseren we een feestelijke groepstentoonstelling, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat, namelijk Wijkteam Antwerpen Noord. Het is bovendien een uitgelezen kans om een origineel kunstwerk aan te schaffen, gezien u maar liefst 30% korting geniet!

 

PROGRAMMA

 

V E R N I S S A G E

do 10/09/2015,  19u - 22u

met exotische muzikale omlijsting  door SonoSilento

 

E X P O   O P E N D E U R

vr 11/09/2015,   9u - 17u 

 

F I N I S S A G E

zo 13/09/2015 ... 15u - 18u

live acts van Vitalski, Benny Bruggeman en Roland Pauwels!

 

Aansluitend aan deze finissage gaan we om 18u in groep en onder deskundige begeleiding van Vitalski en entertainer Benny Bruggeman naar onze nieuwe locatie Art Forum Loft voor de vernissage van onderstaande expo. De twee zetten er hun acts verder en worden er vervoegd door een lookalike van Andy Warhol... Meer info, zie onderstaande aankondiging...

E X T R A   L O C A T I E   -   A R T   F O R U M   L O F T

Napelsstraat 36, 2000 Antwerpen.

 

Vanaf september zal Galerie Art Forum op een boogscheut van de galerie over een extra locatie beschikken in de Napelsstraat (nr. 36) - Art Forum Loft - waar ook geregeld tentoonstellingen zullen plaatsvinden. De spits wordt afgebeten met een feestelijke expo met nieuw werk van onze vaste waarden Toscani & Cornel.

 

Op zondag 13/09 gaan we om 18u, aansluitend aan de finissage van de groepsexpo in de galerie in de Nassaustraat, in groep naar deze nieuwe locatie. Dit onder deskundige begeleiding van entertainer in hart en nieren Benny Bruggeman en Vitalski. Zij zetten in Art Forum Loft hun acts verder, en worden er vervoegd door een lookalike van Andy Warhol...

 

De expo is nadien nog te bezoeken tot 18/12/2015, elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 17u - steeds na afspraak.

 

LOCATIE:      Art Forum Loft - Napelsstraat 36 - 2000 Antwerpen

TOSCANI & CORNEL

13/09/2015 >> 18/12/2015

Toscornel
Voorgaand

A.B. ROORDA / LAURENT GUYOLOT (Nassaustraat 15 Antwerpen)

                                                               27/09/2015 >> 30/10/2015

A.B. ROORDA - Schilderijen

 

In mijn werk staat de relatie schilderkunst versus poëzie centraal. "Images to be read en text to be seen".

Aanleiding voor deze ontwikkeling waren reizen die ik maakte op het Afrikaanse- en Aziatische continent. Tijdens deze reizen bezocht ik locaties waar de overgang van geschilderd- of getekend beeld naar schrift nog altijd zichtbaar zijn. Mijn reizen waren reizen in de tijd. Uiteindelijk kwam ik terecht bij de rots schilder- en tekenkunst van 10.000 v. Chr. , die in helder daglicht nog altijd te vinden is in hartje Sahara (Tassili N'Adjer, Algerije/Libië).

Aanvankelijk gaf ik deze thematiek vorm op een abstract expressionistische wijze, waarbij ik fundamentele uitgangspunten van de schilderkunst hanteerde. Vanaf 1996 treedt er een kentering op in mijn schilderkunstige benadering. De abstract lyrische benadering gaat nu over in een meer conceptueel lyrische benadering.

"Door in mijn werk bewust gebruik te maken van tegenstellingen realiseer ik een spanningsvolle poëtische realiteit op basis van fundamentele schilderkunstige principes. Zo verbind ik het concept aan de impulsieve handeling, de figuratie aan de abstractie, het bewust gekozen teken - als een herinnering aan een ver verleden - aan het druipen van de verf en de materie aan de leegte.

Het leidmotief, dat als een rode draad door mijn gehele oeuvre loopt, is de kwetsbaarheid van alle dingen. Hierbij ga ik uit van mijn sociaal maatschappelijke betrokkenheid en mijn levensbeschouwelijke visie. Beiden vormen de opmaat voor mijn werk.

 

In deze tentoonstelling exposeer ik een keuze uit het project “levinasfaces”

Over het project "levinasfaces"
Het project "Levinasfaces" werd gestart in 2010.
In dit project ontmoet de aanschouwer de toeschouwer en vice versa.
In Levinasfaces wordt de toeschouwer door het geschilderde gelaat van de ander geconfronteerd met zijn eigen morele besef.
In een tijd waarin de verantwoordelijkheid die wij voor de ander nemen steeds meer lijkt af te brokkelen en implodeert, is het schilders project "Levinasfaces" een intense verademing die over het gelaat van de ander wordt uitgeblazen.
In het gelaat van de ander ontmoeten wij onszelf. Het project "Levinasfaces" is dan ook direct en deels postfactum geïnspireerd op het werk van de filosoof Emmanuel Levinas. In zijn werk stelt Levinas dat het gelaat van de ander een direct en onmiddellijk onontkoombaar beroep doet op het morele besef van degene die de ander aanschouwt. Hij zegt hierover: "Een authentiek humanisme is een materialistisch humanisme. De harten openen zich zeer gemakkelijk voor de arbeider, de portemonnee moeilijker. En de deur van ons huis het aller moeilijkst". Deze woorden zijn karakteristiek voor het denken van Emmanuel Levinas. Voor Levinas is moraal een kwestie van geven wat je hebt, van ruimte maken voor de ander in je eigen leefwereld. (gebruikte bron: Levinas, Joachim Duyndam & Marcel Poorthuis, Lemniscaat 2003)

Het project "Levinasfaces " heeft zich in de loop der jaren uitgesplitst in 5 deel projecten:
- Innocent faces
- Facestobeseen
- Family faces
- Clayfaces
- Famous artist faces

Langs de lijn van deze deelprojecten ontwikkelt het project zich gestaag richting de toekomst. Ook voor de kunstenaar blijft het een verrassing waar deze ontwikkeling heen gaat en uitkomt.

Schilderkunstig is dit project op te vatten als een ontmoeting tussen figuratie en abstractie, het één en het ander. In mijn werkzaamheden zijn beiden naar elkaar opzoek. Soms heeft de abstractie de overhand, dan weer de figuratie. Je zou hierover kunnen zeggen dat de figuratie wordt opgevangen door een abstracte schilderkunstige handeling, die zijn wortels heeft in de fundamentele schilderkunst.
Anne Roorda: 6-10-2011

 

ENZOYOTE

 

Geïnspireerd door de poëzie van Jean Arp, Cardenas en Nogushi, maar ook door Anish Kapoor en James Turell.

Zo goed als alles is improvisatie. Het karakter van een brok steen begrijpen en de essentie ervan vatten in een vorm. Goede verhoudingen vinden, de volumes zo balanceren tot er een spanning in evenwicht ontstaat. Het gewicht in verhouding stellen tot een lichtheid, zodat de vorm tegelijk sterk en fragiel wordt.

Ruimtes creëren in de vormen, en vormen in de ruimte. Spelen met licht en z’n reflecties, vensters openen naar andere dimensies. Beweging vinden in een immobiel object.

Alles is improvisatie. De zwarte marmer geeft toegang tot een vreemd mysterie. Onyx laat zich omtoveren tot een plantaardig carnivoor. Perzikbloesem marmer transformeert in meidoorn, witte marmer wordt een zacht gebed. Kwartsiet opent zich om het Uur Blauw te vieren, het moment waarop een Japanse vrouw zich uitrekt in het licht van de ochtendzon.

Elk steen is een stuk van een droom, een kleine brok energie, een golf die is gestold in de tijd, voor de helft ster, of een sintel uit het hart van de aarde. Dantesk, of helder als het ochtendlicht.

Zoek geen betekenis, maar voel essentie. In elk van de stenen heb ik iets gevonden – en dier, een persoon, en beweging, een blik, een licht…

Als kunstenaar bied ik je deze dromen en deze fragmenten van het leven aan…

Jef Mouton  /  Eric De Nie

10/05/2015 > 26/06/2015

JEF MOUTON - Sculpturen

 

Het is altijd het zelfde. Altijd anders. Hardsteen, een prominente voorkeur voor de blauwe variant. Gevonden stukken steen. Verzaagd. Opnieuw samengesteld. Waarin de natuur zich toont. Laat voelen. Doordrongen van het zijn. Open staat, haast zoekt naar de respectvolle, doordachte mutatie. Waar de ingreep van de mens respectvol de oerkracht benadrukt in de vorm van een éénvoudige zaagsnede. Een subtiele, tactiele coating in wit. Een knipoog naar de dialoog tussen blauw en wit, het licht van de mediterraanse grond. Het licht. Haar schaduw. De keuze het blok te laten, laten ademen voor wat het is. Het reliëf van de kracht waarop we staan. Waaruit we bestaan. Balanceren op de smalle lijn van natuur naar cultuur. En weer terug. Om het voelen en aanvoelen. Van wat is. Van waar de zuiverheid zich schuil houdt. Zoekend naar de vorm, de kern bloot te leggen. Zonder haar onbeschut te laten. Het lot is de steen. Nooit de kunstenaar. Het is de ontmoeting die telt.

 

De Alba Reeks wordt. Is. Schikken. Schuiven. Passen. 

 

Bert De Geyter 

februari 2015

 

ERIC DE NIE - schilderijen
 

Eric de Nie maakt gebruik van verf als materie. Hij brengt verf aan de randen van het doek. Door het doek vervolgens te kantelen ontstaan lijnstructuren en rasters. Kleurintensiteit en lijndikte zijn van veel factoren afhankelijk: de hoek waarmee het doek gekanteld wordt en de snelheid waarmee dat gebeurt, het soort verf dat wordt gebruikt, de dikte ervan, de mate van verdunning en ver-vegen van de verf. Binnen een spanningsveld van toeval en manipulatie, willekeur en ordening ontstaan zo ritmische structuren, vaak intens van kleur, die een ruimtelijke ervaring in de tijd lijken op te roepen.

Group Show - Photography

08/03/2015 > 27/03/2015

Art Forum breidt zijn aanbod uit met een collectie Belgische topfotografie. De expo toont een 30-tal foto's van Theo Beck, Frederik Buyckx, Filip Claus, Nick Hannes, Debby Huysmans, Gert Jochems, Jimmy Kets, Ilse Liekens, Marie Snauwaert, Reinhilde Terryn.

 

Meer info over de fotografen vindt u hier.

 

John Bulteel   /  Leo Jacobs

18/01/2015 > 20/02/2015

JOHN BULTEEL - Sculpturen

Het fantasierijke samenspel van mens en dier

 

John Bulteel is een kunstenaar pur sang. Hij tekent, schildert en boetseert ‘fantastische’ beelden. In zijn recent werk is de Griekse mythologie prominent aanwezig. Fantasierijke verhalen van Zeus en Ganymedes, Actaeon en Artemis, Daphne en Eurydice inspireren hem mateloos. John Bulteel is gefascineerd door mensen en dieren. In de oude mythes houden ze elkaar dikwijls in evenwicht. Het onderscheid is soms vaag en als mensen gestraft worden, veranderen ze vaak in dieren. Die metamorfose zit eveneens in het geslacht. De grens tussen man en vrouw, geslachtsveranderingen, (homo)seksualiteit: kenmerken die latent aanwezig zijn in mythologische verhalen en in de sculpturen die John Bulteel creëert. Zijn narratieve beelden combineert hij graag tot een eigentijdse installatie. Op die manier winnen de figuren nog aan spankracht. De witte plaasteren beelden die de kunstenaar al een leven lang modelleert, lenen zich uitmuntend om al die gevoelens en emoties te vertolken. Het oppervlak is soms als een gladde huid, dan weer vertoont het gips een subtiele structuur met fijne nuances. De afgelopen jaren komt een andere materie letterlijk aan de oppervlakte: het blanke hout. Dat hout vormt niet alleen het ingewikkelde skelet voor zijn beelden, het is op prominente wijze aanwezig in de figuratie zelf. Op die manier voegt hij een nieuw accent toe aan zijn sculpturen. De ranke beelden van John Bulteel getuigen van een ongebreidelde fantasie en een technisch meesterschap. Ze stralen een grote sereniteit uit, die nog versterkt wordt door ze te plaatsen op een eigenzinnige (barokke) sokkel.

(tekst:Jan Yperman, directeur Cultureel Centrum “ De steiger” Menen)

 

LEO JACOBS - schilderijen
Layer on layer on layer...

 

In de afgelopen jaren heeft zijn schilderkunst een nieuwe wending genomen, de zoektocht is zonder einde. Jacobs' recente schilderijen zijn laag over laag opgebouwd. Het zijn abstracte, lyrische velden van kleur, die nu en dan een landschappelijke connotatie hebben. Pas als je ze langdurig bekijkt, geven ze zich vrij en neem je deel in de zoektocht van de kunstenaar. Dan zie je de sporen van de instrumenten waarmee de verf is aangebracht, maar ook die van het schuren en wegvegen, laag over laag. De gedachtegang van de schilder wordt ook doorkruist door het groeiproces dat zich manifesteert tijdens de realisatie van het schilderij. Er zijn de bewust uitgevoerde bewerkingen, maar ook de onvoorziene effecten ontstaan in confrontatie met de materiële middelen van het medium en via de effecten die door het creatieproces worden uitgelokt. Deze effecten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het oordeel van de kunstenaar en zijn keuze om hierop verder te bouwen of resoluut een andere weg in te slaan. Van dichtbij valt de tinteling op van de kleurvlekjes en is te zien hoe de kleuren zich met elkaar mengen of hun eigenheid juist behouden. Altijd is er de gelaagdheid, waarin de kleuren zich laag over laag met elkaar verstaan en zich voegen tot een onderliggende structuur met als resultaat het 'schilderij'.

Michael Kravagna   /  Elise Delbrassine

extra: Mieke Dierckx

16/11/2014 > 19/12/2014

MICHAEL KRAVAGNA - schilderijen

 

Mijn werk is gebaseerd op kleur. Materiële kleur, maar ook kleur als reflectie, kleur die verandert door het licht en de plaats van de kijker. Het is kleur als medium, dat gevoelens en emoties doorgeeft, en feiten en bestaan creëert.

Ik heb veel plaats voor mijn schilderijen. Ze omgeven me en zijn het resultaat van verschillende processen en concepten die ik in de loop van de tijd heb ontdekt en ontwikkeld. Het zijn echt de steunpilaren van mijn  (nieuwe) werk: ze vertegenwoordigen mijn ervaring en dienen als basis voor mijn verdere werk. Ik kijk er vaak naar. Als ik zie dat er een manier is om het beeld te versterken, werk ik verder op het schilderij. Soms kan dit over een periode van 20 jaar gaan.

 

Mijn doel is om een pure picturale taal te bereiken. Het gaat allemaal over materiaal, kleur en licht, die voor zichzelf spreken.

 

(Vrije vertaling van een fragment van een interview door Michael Corbin)

 

ELISE DELBRASSINE - sculpturen in blauwe hardsteen
 

Waarom kiest Elise Delbrassine voor blauwe hardsteen? Omdat die levendig is en haar geschiedenis toont in haar oppervlak waarin fossiele planten en schelpen te ontdekken vallen.Waarom de afwezigheid van elke afbeelding? Om de steen zelf alle eer aan te doen die hem toekomt. Niets doet de blik afleiden van de sensuele kracht van de steen.Waarom de lijnen? Ze zijn als kleine dromerijen waarmee de kunstenares zich de steen in alle respect toeëigent.

 

MIEKE DIERCKX - juwelen en handtassen

 

Door haar achtergrond als interieurvormgever is Mieke Dierckx snel geïnspireerd door een mooie vormgeving. Dat kan gaan van foto’s, natuur, architectuur,.. als er maar op een manier patronen in terug te vinden zijn. Zo is bijvoorbeeld de ‘Couleur cachée’-collectie ontstaan vanuit een tegelpatroon.

Vaak wordt zij tijdens het ontwerpproces zelf ook geïnspireerd door het materiaal of techniek waar zij op dat moment mee werkt. Zo zijn de ‘Tassels’ ontstaan vanuit het leder als materiaal en de bewerking ervan.

Mieke Dierckx streeft er naar haar ontwerpen een driedimensionale look te geven. Door op een subtiele manier kleur te gebruiken probeert zij dit effect nog te versterken.

Door een niet voor de hand liggende combinatie van technieken en materialen te gebruiken ontstaan nieuwe designs die zowel in unica als in gelimiteerde oplage gemaakt worden.

Huidige expo

Voorgaande expo's

Michelle Knoblauch /  Stefaan Roelstraete

11/09/2014 > 22/10/2014

MICHELLE KNOBLAUCH

Michelle Knoblauch maakt geen klassieke schilderijen. Canvas ruilt zij in voor gaas, waarvan zij met zeer veel geduld een gedeelte van de openingen dichtschildert om zo een bijzondere mozaiek te vormen. soms snijdt zij een gedeelte van het gaas in stroken door, waardoor een fragiel gordijnachtig effect ontstaat. De werken van Michelle Knoblauch nodigen uit om te kijken naar, en te kijken doorheen. Zo krijgen de werken zowel een 'letterlijk' als 'figuurlijk' (of fysiek en metaforisch) karakter.

Klik hier voor Curriculum Vitae, of een uitgebreidere Franse tekst.

 

STEFAAN ROELSTRAETE

Syncretisch. Stefaan Roelstraete weeft niet alleen heel letterlijk een weelderig spinrag van bedrade stalen arabesken waarin de meest wezensvreemde materialen met elkaar verzoend worden en tot een kleurrijke, explosieve dialoog gedwongen. Zijn werk is niet slechts letterlijk labyrintisch. Ik stel mij hem graag voor als een archeoloog, een archivaris, de door verzamelen en inventariseren geobsedeerde bibliothecarissen uit de boeken van Eco, Borges en Benjamin : de plastiek/fanatiek van Roelstraete leest als een atlas van millennaire menselijke honger naar symbolen en mythologieën, mythen, sagen, legenden, scheppings- en andere grote verhalen, kleine geschiedenissen. Een afdaling in het geheugen van de mensheid die vijftien jaar geleden begon met een thematische verkenning van de Griekse mythologie - de Trojaanse oorlog, de odyssee, de schatkamer van Sifnos, het labyrinth van koning Minos - en in deloop der jaren verder uitwaaierde, verdiepte en verdwaalde…” (fragment uit een tekst van Dieter Roelstraete) 

 

11/09/2014 : KUNST NOORD : BEZOEK 3 EXPO'S OP 1 AVOND !

 

Op de avond van de vernissage (do 11/09), zullen behalve Art Forum ook de naburige galeries Nassau 42 Fine Arts en Galerie Verbeeck - Van Dyck geopend zijn (van 18u tot 21u)

Nassau 42 Fine Arts : Expo 'Port Of Arts' (groepsexpo met een 10-tal artiesten)

Galerie Verbeeck - Van Dyck: Werk van Bruno Vekemans, Ffen Devillier, Naima Aoun en Herman Selleslags.

Erik Van de Mert /  Philippe Gouwy

ERIK VAN DE MERT

De subtiele kleurencomposities op zijn doeken danken hun intensiteit aan het feit dat ze zijn opgebouwd uit tientallen minutieus aangebrachte lagen. Vaak werkt Van de Mert ook verder op de ondergrond van zijn oude doeken om tot een authentieke doorleefdheid te komen. Deze gelaagdheid zorgt ervoor dat de tinten uit de diepte door de oppervlakte heen lijken te stralen (...) In eerste instantie bezorgt het de kijker een aangename sensatie: het spel van licht en kleur wordt opgebouwd volgens een bijna melodieus ritme. Lees meer (tekst: Nadia Sels)

 

PHILIPPE GOUWY

De werken van Philippe Gouwy kunnen in twee families worden ingedeeld: de organische vormen en de geometrisch mathematische vormen.
Op een plastische manier worden vorm en huid, volumes en holtes onderzocht evenals de invloed van en de interactie met licht en reflectie (kleur, tint) tegenover de schaduwlijnen en partijen.
Hij werkt altijd met dode of stervende bomen die zo een nieuw of verder bestaan krijgen, ze incarneren in een nieuwe levende gedaante.
… “Je vous donne des mondes vivants” …
Het lijkt een poging om een stille vibrerende wereld zichtbaar te maken.

 

Adriaan Seelen / Hans Keuls        01/2014 > 03/2014

ADRIAAN SEELEN

De beeld- en vormentaal welke Adriaan Seelen in zijn ruimtelijk werk hanteert is er één die diep in ons onderbewustzijn ligt opgeslagen. Deze is universeel en dus voor iedere beschaving op elk willekeurig moment op de tijdsspiraal te herkennen. Om de beelden of tekens zo duidelijk mogelijk te stellen probeert hij het materiaal in zijn pure vorm te verwerken. Alleen op  die manier kan hij de grondgedachte, het universele aantoonbaar maken. De beelden die op deze wijze tot stand komen passen in de abstract geometrische traditie.

 

HANS KEULS

Hans Keuls is een ‘schilder’ schilder. Gefascineerd door de expressieve kracht van olieverf op linnen en gegrepen door het ritme, de motoriek van het schilderen. Voor hem is het een innerlijke noodzaak geconcentreerd en in afzondering te schilderen. Hij behoort tot de generatie Nieuwe Landschapsschilders, vanuit een hernieuwde, zowaar romantische belangstelling, en geloof in, de traditionele schilderkunst als medium om emoties te beteugelen, transformeren en verbeelden.

 

Toon Laurense / Ton Kalle            11/2013  > 12/2013

TOON LAURENSE

Mijn werken kenmerken zich veelal door twee componenten. Altijd een open atmosferisch deel, zacht en kwetsbaar, als ijle lucht geschilderd met een ingehouden kleurgebruik waarin het handschrift nauwelijks zichtbaar is. Een ruimte die onaangeraakt lijkt, een plek voor contemplatie en bezinning. Metafoor voor het verlangen naar het onbekende.
In een poging bepaaldheid te geven aan die ruimte,  ontstaan er de intuitieve bouwsels van kleurvlakken, verfbanen, en kwaststreken.

 

TON KALLE

In mijn werk ga ik uit van de schoonheid van het materiaal dat Moeder Aarde aanbiedt.
De keuze hieruit is persoonlijk en vormbepalend voor het te maken beeld.
De natuurkracht is voor mij belangrijker dan een technische toepassing.
Het materiaal moet zelf kunnen spreken. Hier is eenvoud, stilte en kracht voor nodig.
Deze drie elementen zijn altijd in mijn werk aanwezig.

bottom of page