top of page

Hilde Van de Walle tekeningen

Boekaert_Handtekening.jpg

Hilde tekent, schildert en beeldhouwt vooral het menselijk figuur. Met lineaire afbakeningen ontluikt ze haar figuraties op onbegrensde picturale kleurvlakken, een versmelting van lagen op elkaar. De ontstane figuren, waarbij genderidentiteit niet duidelijk gevisualiseerd wordt, wil ze met elkaar connecteren tot een zekere vorm van dialoog.

De nederige blikken zijn niet expliciet expressief maar eerder mijmerend of afgewend. Ze duwt het verhalende weg om het universele een plaats te geven.

bottom of page