top of page

Christian De Wulf

Boekaert_Handtekening.jpg

Christian studeerde voor grafisch ontwerper en psychotherapeut. Zijn kunstenaarsatelier is ook de plek waar van zijn therapiepraktijk. Dit levert een kruisbestuiving - de sleutel is tot het werk van Christian. Zijn doeken geven uitdrukking aan zijn bevindingen over de menselijke psyche. Ze kunnen de kijker zijn eigen referentiekader en emoties laten verkennen.
De stijl van Christian is sculpturaal en gebruikt zowel de 3de dimensie als kleur om te onderzoeken van wat het betekent om een persoon in de samenleving te zijn. Sommige werken willen bijvoorbeeld laten zien wat er gebeurt als de wil van het individu voldoet aan de normatieve aspecten van de groep. Het vormgeven van deze dunne lijn is de uitdaging waar hij voor staat, het definiëren van deze grens in vele contexten.
Elk werk is een lyrische uitdrukking van de eigen ervaringen van de kunstenaar met een spanning (tussen mens en maatschappij) waarmee we allemaal worden geconfronteerd
Christian heeft zijn werken tentoongesteld in solotentoonstellingen in Brussel en groepstentoonstellingen in Brussel, Parijs, Madrid, Keulen en in New York bij Sotheby's. Hij nam ook deel aan tal van kunstbeurzen, The Other Art Fair (Londen en New York), de Accessible Art Fair (Brussel), MvvO art fair (New York) en The Affordable Art Fair (Brussel).

bottom of page