top of page

Yvonne Mostard

Boekaert_Handtekening.jpg

Onze honger naar kennis, inzicht, het contact met de ons omringende dingen, het contact met onze emoties, onze verwachtingen, mogelijkheden, kansen, tegenslagen, streven, verandering, groei. Datgene waarmee we in aanraking komen , wat door ons gefilterd wordt, bij ons blijft of verdwijnt. Dit alles laat mij beelden scheppen welke voortkomen uit de beleving, de herinnering, de verwachting, de vragen.......

mijn werken groeien vanuit bovengenoemde gegevens, daarbij gebruik makend van uiteenlopende materialen en technieken de vormen die ontstaan zijn vaak symbolisch of metaforisch van aard en in hun verschijningsvorm sober en verstild.

Het is een verweven van verleden (literatuur, kunst, gebeurtenissen, muziek, enz) met het heden; waardoor er op zichzelf staande beelden ontstaan met eigen connotaties.

Met mijn beelden wil ik het belang van innerlijke waarde uitdrukken, de kracht van ieder mens en de verbondenheid met zichzelf.

Yvonne Mostard

bottom of page