top of page

Home > Agenda 2019

Galerie - Agenda 2019

03/02/2019 - 24/03/2019                  Ien Lucas / Dorothé Jehoel / Sabine Lintzen
31/03/2019  - 30/08/2019                 Michael Kravagna / Jhemp Bastin 
15/09/2019  - 25/10/2019                  Chris Verkaemer / Stefaan Roelstraete
17/11/2019    - 19/01/2020                  René Korten / Rolf Mulder

Expo Korten-Mulder
Verlengd tot 19/01/2020
Weekendopening: zaterdag 18 en zondag 19/01, telkens van 13u tot 18u

Art_Forum_Expo_RGB_150dpi_Recto_02.jpg

17-11-2019 >> 07/01/2020

EXPO RENE KORTEN - ROLF MULDER

RENE KORTEN

De mens heeft grote invloed op zijn omgeving; de wereld is een amalgaam van chaos en gruwel én van schoonheid en vernuft als gevolg van de menselijke natuur. Cultureel-bepaalde en natuurlijke processen zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden.

Dit is wat mij bezighoudt, daarover gaat mijn werk, en de genoemde processen vinden hun weerspiegeling in het maakproces van de schilderijen. Uiterst zorgvuldige beslissingen wissel ik af met intuïtieve ingrepen en slechts ten dele beheersbare handelingen. Elk schilderij, elk object, elk project is resultaat van op elkaar inwerkende krachten.

Ik streef ernaar om werk te maken dat uitgesproken is, maar dat in essentie gaat over verbinden. Ik heb de overtuiging dat het, ook in de huidige tijd, zinvol en noodzakelijk is om (schilderkunstige) beelden te maken waarin verschillen niet worden uitgevlakt maar waarin betekenisvolle en productieve ontmoetingen van het ogenschijnlijk strijdige centraal staan. Beelden die complex zijn en tegelijk helder ogen. Beelden met een logica die niet benoemd kan worden. Die spannend en relevant zijn door de manier waarop de samenstellende elementen een verbinding met elkaar aangaan en daardoor een uitspraak over de wereld doen. Beelden die een parallel universum zijn, die schuren langs de werkelijkheid, maar niet gereduceerd kunnen worden tot een direct figuratief duidbare voorstelling of maatschappelijk commentaar. Het groeien en bouwen, het vloeien en botsen syncretisch samengebracht.

Verf vloeit, vloeistof wordt beeld. Zoals de cellen zich delen, zo vormen de vlekken zich. Ik probeer en observeer. Er is geen uitgewerkt plan, maar er is wel een voornemen. In het uitproberen en variëren dient zich vroeg of laat een combinatie van elementen aan die vruchtbaar blijkt, die nieuw is en standhoudt. Een nieuwe vorm van ‘gepastheid’. Darwinisme in verf. Verf toont zichzelf én toont dit proces, een vlek is zichzelf én is onderdeel van een groter organisme. Het schilderij vormt een eigen domein en verbeeldt tegelijk de (complexiteit van de) wereld waarin het bestaat. Er is geen scheiding tussen abstract en figuratief.

ROLF MULDER

Sinds 1973 is het werk van Rolf Mulder geëvolueerd van surrealistische sculpturen naar abstracte assemblages en reliëfs. De objecten zijn zelden het resultaat van voorafgaande schetsen; ze ontstaan uit het schikken en herschikken van gevonden objecten, vnl. uit metaal: buizen, plaatstaal,  Recenter voegt Rolf geregeld kleur toe aan zijn werken. Hiervoor gebruikt hij olieverf. De meeste objecten bieden weerstand aan de natuurelementen, en kunnen dus buiten geplaatst worden. In Antwerpen is op het Kievitplein een werk voor de openbare ruimte tot stand gekomen in samenwerking met 2 andere kunstenaars.

En momenteel is een reusachtig werk genaamd 'Partituur - Dancing before borrowed eyes' te bezichtigen bij Stormkop.

Expo_Verkaemer_Roelstraete_Recto_05s.jpg

15-09 >> 25/10/2019

EXPO CHRIS VERKAEMER - STEFAAN ROELSTRAETE

CHRIS VERKAEMER

De vele uren en lange dagen dat Chris Verkaemer geduldig zijn schilderijen opbouwt, contrasteren met de weinige woorden die hij wenst te gebruiken om zijn werk te duiden: 'The earth is art, the painter is witness'. De schilderijen kunnen ons inderdaad doen denken aan de aardkorst - door de texturen en ook doorheen leesbare geschiedenis van de verfhuid. De kunstenaar als getuige... Hij creëert, en slaat tegelijk gade. Je zou kunnen zeggen: er is een spannende wisselwerking tussen een actieve en meer passieve rol, die samen het schilderij doen ontstaan.

STEFAAN ROELSTRAETE

Stefaan Roelstraete is al sinds de jaren '70 actief als beeldend kunstenaar. Hij beschouwt zichzelf grotendeels als autodidact. De werken zijn niet figuratief in de klassieke zin; ze verwijzen meestal naar literaire of mythische thema's. Stefaan Roelstraete maakt voornamelijk assemblages uit glas, steen, metaal, industriële onderdelen,... De titel en de  bijzondere compositie van deze diverse materialen verlenen de werken hun schoonheid en betekenis.

EXPO: MICHAEL KRAVAGNA - JHEMP BASTIN

31/03 > 28/06/2019

Art_Forum_Expo_RGB_150dpi_Recto.jpg

MICHAEL KRAVAGNA

Mijn werk is gebaseerd op kleur. Materiële kleur, maar ook kleur als reflectie, kleur die verandert door het licht en de plaats van de kijker. Het is kleur als medium, dat gevoelens en emoties doorgeeft, en feiten en bestaan creëert.

Ik heb veel plaats voor mijn schilderijen. Ze omgeven me en zijn het resultaat van verschillende processen en concepten die ik in de loop van de tijd heb ontdekt en ontwikkeld. Het zijn echt de steunpilaren van mijn  (nieuwe) werk: ze vertegenwoordigen mijn ervaring en dienen als basis voor mijn verdere werk. Ik kijk er vaak naar. Als ik zie dat er een manier is om het beeld te versterken, werk ik verder op het schilderij. Soms kan dit over een periode van 20 jaar gaan.

 

Mijn doel is om een pure picturale taal te bereiken. Het gaat allemaal over materiaal, kleur en licht, die voor zichzelf spreken.

 

(Vrije vertaling van een fragment van een interview door Michael Corbin)

JHEMP BASTIN

De werkwijze van Jhemp Bastin mag dan agressief lijken - hij gaat het hout te lijf met een kettingzaag -  in feite gaat hij nauwkeurig te werk om de geheimen van de stam bloot te leggen. Hij laat zijn artistieke wil los op het hout, maar respecteert tegelijk haar eigenzinnigheid. Geregeld brengt hij 'arceringen' aan, en maakt hij (een deel van) het oppervlak zwart door verbranding. Uit het samenspel van de wens van de kunstenaar en de eigenheid van het hout ontstaat de magie van de sculpturen. Massa en leegte, textuur, lichtspel,...

Huang-Jooss
01.08.2014.2.jpg
Dressed up_s.jpg
G2HP1703088593 (1)_s.jpg

EXPO: IEN LUCAS - DOROTHE JEHOEL - SABINE LINTZEN

03/02 > 22/03/2019

IEN LUCAS

Schilder Ien Lucas werkt altijd al abstract vanuit een open en onderzoekende blik voor de elementen die een schilderij tot schilderij maken. Haar oeuvre is ontstaan met de mogelijkheden die haar dit biedt.

Haar monumentale composities zijn het resultaat van een ontwikkeling  met oneindige mogelijkheden binnen het experiment. 

In haar schilderhandeling  gebruikt  Ien Lucas zelden een verfborstel maar wordt de verf op een heel diverse manier op het doek aangebracht met telkens nieuwe en verrassende  resultaten en inzichten. 

Het werk van Ien Lucas getuigt van een evolutie die in haar ontwikkeling heeft plaatsgevonden, en plaatsvindt, met visueel prikkelende composities en aantrekkelijke verftexturen en een grote openheid naar nieuwe mogelijkheden.

Haar werk is opgenomen in de collecties van o.a.  het Bonnefantenmuseum, Maastricht,  de Nederlandse  ministeries voor Buitenlandse en Binnenlandse zaken, en in vele  bedrijfscollecties van oa. AKZO Nobel,  DSM, APG, LUMC Leiden…...

DOROTHE JEHOEL

Van het begin af heeft Dorothé Jehoel driedimensionaal gewerkt.

Meestal maakt ze beelden in opdracht voor de openbare ruimte.

Ze ging experimenteren met een verscheidenheid aan materialen en technieken.

Ze werkte met staal, kunststof, marmer, aluminium en brons.

De beelden van Jehoel zorgen voor 'een kanteling van de ruimte'.

Een studie van de plek is altijd het uitgangspunt voor kleur, vorm en maat.

Maar dat mag er niet toe leiden dat een plek wordt ‘opgeleukt’ met een inwisselbaar decorstuk.

Dat is Jehoel te vrijblijvend. Ze probeert iets te maken waaraan een locatie kracht of extra betekenis ontleent.

In galerie Art Forum toont Dorothé Jehoel werk dat qua grootte varieert van zeer klein tot een handzaam formaat.
 

SABINE LINTZEN

'Voor mij is glas kleur en vorm in één, oneindig levendig en rijk in poëtisch potentieel. Het verrast me hoe sterk één of enkele werken een ruimte kunnen beïnvloeden, hoe ze de hele sfeer kunnen bepalen door eenvoudige aanwezigheid. Een groot deel van mijn werk is 'autonoom', voor zover je van autonoom kan spreken - we zijn immers niet alleen in deze wereld...'
Zowel haar glasobjecten als het architectuur gebonden werk voert Sabine Lintzen uit in haar eigen glasblazerij Millen Glas Studio in Sittard en Van Tetterode Glas Studio Amsterdam.

Haar werk is opgenomen o.a. in de collectie  van Nationaal Glasmuseum Leerdam, Collectie Dirk Schrijvers/ Design Museum Gent, collectie Glasmuseum Alter Hof Herding, Ernsting Stiftung, collectie Art Foundation Akzo Nobel, Ernst&Young Rotterdam, Ministerie van Justitie Den Haag, Maastricht University, Maastricht, Rabobank Westelijke Mijnstreek, Glasmuseum Immenhausen en vele particuliere (internationale) verzamelingen.

bottom of page