top of page

Anky Essink

Boekaert_Handtekening.jpg

De poëtische waarde van een kunstwerk staat bij haar voorop.
Haar gemengde technieken zijn grotendeels gebaseerd op intuïtie.
Vormen, kleuren en lijnen worden gevoelsmatig gerangschikt.
Vormen en lijnen, vormen een poëtisch web, waarin abstract denken
en werken met emotie hebben te maken.
Niet het vele is goed, maar het minimale in haar werk, komt duidelijk naar voren.
Onderlagen van verf, materie, papier, geven een onderling verband, een totaliteit.
Haar werken hebben een gelaagdheid, die je doet vermoeden, dat er veel overwegingen aan vooraf zijn gegaan, voordat er met een robuust gebaar,
een werk ontstaat.
Soms is het directe gebaar te zien en te voelen.
Het zijn lichte werken, met zwarten, roden en gelen, geïnspireerd door muziek.
Haar handschrift is die van een gevoelsmens, die schildert, tekent en schrijft als een musicus.

bottom of page