top of page

Jaak Hillen

Boekaert_Handtekening.jpg

De laatste jaren stond het thema ‘processen in hout’ in zijn werk centraal, in tegenstelling met vroeger waar het materiaal ‘steen’ een centralere plaats innam. Zijn werkwijze is materiaal georiënteerd. In die zin zijn thema’s en concepten niet altijd het uitgangspunt wat niet wegneemt dat deze zich ook vertolken. Het werken in hout is proces georiënteerd. In hout worden de processen uit het verleden zichtbaar gemaakt en zelfs nog verder gezet via splijten, zagen, branden. Hierbij worden de grenzen van het materiaal uitgetest zodat het op van zich uit begint te spreken. Dit is een proces van vernietigen en opbouwen waaruit nieuwe beelden geboren worden. Het is een bewegelijk proces dat heen en weer pendelt tussen tegenstellingen.

bottom of page