top of page

Philippe Gouwy (schilderijen)

Boekaert_Handtekening.jpg

Bij het bekijken van de schilderijen van Philippe Gouwy valt meteen het organische karakter op. Zowel de kleuren als de texturen lijken rechtstreeks uit de natuur te komen. In zekere zin zijn het natuurbeelden, maar dan eerder als interpretatie, geen letterlijke weergave. We herkennen soms iets landschappelijks, of gelijkenissen met rietstengels bij een waterpartij. Maar de schilderijen hebben door hun graad van abstractie iets universelers dat ons rechtstreeks aanspreekt.

bottom of page