top of page

Sabine Lintzen

Boekaert_Handtekening.jpg

Sabine Lintzen werkt sinds 30 jaar als beeldend kunstenaar met geblazen glas in de oude Venetiaanse
glastechnieken. Glas is voor haar kleur en vorm puur. Belangrijke thema’s in haar werken zijn elementaire connecties en ontwikkelingen van patronen. Sabine Lintzen is werkzaam in atelier Van Tetterode te Amsterdam en in haar eigenwerkplaats-glasblazerij aan huis in Sittard.

Lintzen daagt frisse blik uit

In de serie “Bright Field, Thread and Common Ray” creëert Sabine Lintzen glasobjecten, die uit glazen ringen en staafjes zijn opgebouwd. Middels het geblazen glas ontstaat een rijk en variabel beeld in een sprankelend kleurpalet.
Diverse perspectieven geven telkens nieuwe connecties en kleurvelden prijs. Het ontwerp en de ruimte gaan met elkaar een symbiose aan. Het facetachtig oppervlak veranderd telkens met de beweging van de toeschouwer mee.

Al enkele jaren vertaal ik denkvelden, herinneringsvelden, patronen, kristalformaties en organische, zich vloeiend ordenende systemen in glas. Mijn interesse ligt erin hoe dingen ontstaan, zich organiseren binnen een systeem en nieuwe structuren vormen. Geblazen glas is de ideale drager voor dit netwerk. Het is open, flexibel en voor verandering vatbaar.
Sinds 30 jaar werk ik met geblazen glas. Voor mijn unica en het architectuur gebonden werk maak ik gebruik van het rijke palet van de Venetiaanse glastechnieken. Glas is voor mij het meest geschikte materiaal
om mijn thema’s en series te realiseren. Het is avontuurlijk, verrassend en zeer elegant. Het is puur vorm en kleur.

Door het bestuderen van oude glastechnieken komt glaskunstenares Sabine Lintzen tot innovatief materiaalgebruik en een eigen vormgeving. Het levendig geblazen glas vangt licht, kleur en vorm, waarmee het een wisselwerking aangaat met de omgeving. In de serie Bright Field, Thread en Common Ray zien we haast koraalachtige organismen die met hun tactiele huid in de ruimte grijpen. Door de versmelting van de losse glaselementen op de hete glasbel ontstaat een sprankelend en energierijk geheel.

bottom of page