top of page

Bruno Guihéneuf

Boekaert_Handtekening.jpg

Onder de noemer 'Flux' maakt de beeldhouwer werken die geïnspireerd zijn op de stroming in de natuur - en bij uitbreiding in onszelf, wij zijn immers deel van deze natuur.
Het grafische ritme van de lijnvoering roept allerlei associaties en interpretaties op: de verweerde schors van bomen, uitvergrote fragmenten van huidplooien, krabbels, kerven en schrifturen uit oude culturen, geologische segmenten of grillige zandrillen die door de zee tussen eb en vloed in het strand worden getekend...
De meeste werken worden vervaardigd uit metaal, soms (in combinatie met) steen.

bottom of page