top of page

Manuel Amorim

Boekaert_Handtekening.jpg

Amorim's existentiële schilderijen bevatten symbolen die rechtstreeks uit dromen kunnen komen. De centrale figuur is een archetypische everyman, die Amorim afbeeldt als een schimmig silhouet. Het personage wordt voorgesteld als solo bewegen door het universum. "Mijn schilderijen zijn als een fragment van het heden of verleden," merkt Amorim op. "Ze zijn een dagboek van meditaties. Ik probeer de mens te onthullen als een element van de kosmische totaliteit, als een materiële constellatie, die rechtstreeks deelneemt aan het kosmische lot." Amorim, die op 20-jarige leeftijd Portugal verliet voor Frankrijk en daar sindsdien woont, heeft een stijl die doet denken aan grotschilderingen. Hij gebruikt een ondiepe scherptediepte, primitieve vormen en ruwe texturen.

bottom of page