top of page

Nick Hannes

Boekaert_Handtekening.jpg

Van pers tot persoonlijk
Na 8 jaar als persfotograaf te hebben gewerkt, besloot Hannes zijn aandacht te richten op persoonlijke documentaireprojecten. Zijn eerste freelanceproject, Red Journey, is het resultaat van een jarenlange backpacktocht door de voormalige Sovjet-Unie, alleen vergezeld van zijn camera. Zijn monografie Red Journey zet de toon voor Hannes 'oeuvre; foto's die een belangrijke sociale boodschap verweven met een vleugje ironie.

Een universele beeldspraak
Zijn onmiskenbare stijl getuigt van een afstandelijkheid van de journalistieke benadering en de beperkingen van de actualiteit, zo fundamenteel voor zijn vroegere carrière. Hannes presenteert ons een beeld dat universeel is in zijn verkenning van de menselijke natuur. Onze relatie met elkaar en met onze steeds veranderende omgeving.

Tegenspraak, continuïteit en de stad
Geïnspireerd door zijn eerdere ontmoetingen met de kunstmatige stedelijke omgeving en haar inwoners, met name met de Middellandse Zee. The Continuity of Man, een serie die de contrasten en karakters van de mediterrane kust documenteert -Hannes heeft zojuist zijn derde monografie 'Garden of Delight' gepubliceerd, een project dat de conflicten van consumentisme en recreatie in de onophoudelijke stad Dubai onderzoekt. Hannes was finalist bij de Leica Oskar Barnack Awards

bottom of page