top of page

Panamarenko

Boekaert_Handtekening.jpg

Panamarenko, die in 1940 geboren werd in Antwerpen, geldt als een van de belangrijkste
Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw. Maar zijn werk oversteeg het artistieke:
hij was ook ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair.
Panamarenko maakte vliegtuigen, duikboten, auto’s, vliegende tapijten en vogels,
steevast een combinatie van artistiek en technologisch experiment.
Bart De Baere, directeur van het MuHKA noemt het overlijden van Panamarenko
op 14/12/2019 een “waterscheidingsmoment”. “Panamarenko was samen met Marcel
Broodthaers een van de sleutelkunstenaars na de Tweede Wereldoorlog in België”,
zegt De Baere. “Hij verzoende het alledaagse met kunst. Bij hem was dat de techniek
de vooruitgang van de techniek, met de vooruitgang als kunst. Het is het lelijke en het
schone die elkaar ontmoeten.”

bottom of page